Skip to main content

Hakkımızda

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, dört ayda bir çıkan elektronik, hakemli bir dergidir. Feminist Yaklaşımlar, toplumsal hiyerarşileri feminist bir bakış açısından ele alır ve böylece cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı hedefler. Yayın politikası gereği kültürlerin ve kimliklerin çeşitliliğini gözeten; anti-militarist ve demokratik bir çizgiyi benimseyen Feminist Yaklaşımlar feminist aktivizm ile feminist teorinin buluşabileceği bir zemin oluşturmayı amaçlar. Bu kaygılarla örtüşecek biçimde, format konusunda sınırlandırmaya gitmez; tersine, öncelikle kadınların farklı alanlardaki becerilerini dikkate alarak değişik ifade biçimlerinin (makale, söyleşi, öykü, şiir, karikatür, güncel değerlendirmeler, vb.) geliştirilmesini destekler.

Kitaplar

Feminist Tarihin Peşinde – Joan W. Scott

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2010

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2009

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2006-2007 Seçkisi