Skip to main content
Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar’ın ilk sayısıyla hepinize merhaba diyoruz. Bu dergiyi tasarlarken, kadınları ilgilendiren tüm konuların tartışılabileceği bir zemin sağlamayı hedefledik. Çünkü kadınlar olarak, “kadın meseleleri”ni artık bir veya birkaç başlık altında toplamanın olanaksız olduğunu görmüş durumdayız. Yaşadığımız dünyanın hemen her alanına nüfuz etmiş olan cinsiyet temelli ayrımcı uygulamalar, bizleri sürekli cinsel kimliğimizle yüzleşmeye itiyor. Kimliğimize sahip çıkmak istediğimiz aşamada ise dünyada olup biten her şeyi kadınlar olarak yeniden analiz etme ihtiyacı duyuyor ve sorun olarak adlandırdığımız şeylerle mücadele ederken de bu analizlerin faydasını görüyoruz.

Bizler de buradan hareketle, kadınların doğrudan doğruya öznesi olduğu veya ilişkilendiği tüm konulara dair yaklaşımlarının Feminist Yaklaşımlar’da ses bulmasını ve bu seslerin hayatlarımıza olumlu katkılar sağlamasını istiyoruz. “Yaklaşım” değil, “yaklaşımlar” demeyi tercih ediyoruz; çünkü farklı kültürlerden beslendiğimizin ve kimliklerimizin zengin ve karmaşık bir çeşitlilik içinde inşa edildiğinin farkındayız. Bu çeşitliliğin kadınlar olarak bizlerin önünde bir engel oluşturmak yerine, bünyesinde cinsiyetçiliği barındıran ayrımcı politikaları daha net görmemizi sağlayarak mücadele perspektiflerimizi genişleteceğini düşünüyoruz.

Feminist Yaklaşımlar ilk aşamadan itibaren feminist bir kadın projesi olarak tasarlandı. Yayımlanacak materyallerin belirlenmesinden, derginin okuyucuyla buluşmasına değin tüm süreçlerde kadınlar etkinlik gösterdi. Akademi ile aktivizm arasına örülen sınırların aşındırılmasına katkıda bulunan ve dergide emeği geçen tüm kurul üyelerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Leave a Reply